NÆRINGSLIVS-
økonomi

Mester Teknisk fagskole SAMFUNNS-
FAG
SERVICE og samferdsel Pakke ut filer Om meg    


Johs Totland sin ressursside i økonomiske og administrative fag

Her er du: Johs Totland sin hjemmeside > mesterutdanningen

 Hurtiglinker

Velkommen til den nye ressurssiden for mesterutdanningen. På denne siden finner du en rekke tverrfaglige ressurser til den nye mesterutdanningen samt fagressurser til økonomistyring, organisasjon og ledelse og markedsføringsledelse.

Merk at løsningsforslag til Exceloppgaver er laget i den modellen som ble brukt på det tidspunktet oppgavene ble gitt. Bruk derfor alltid "ferske" modeller når du skal løse oppgaver.


SISTE NYTT


Mesterbrev i Spania? Ta mesterbrev på 2 x 11 uker + eksamen. Les mer...


NB! Modellen regnskap.xls (erstatter tidligere regnskap2) er er lagt ut med ny versjon 21.1.2009. Siste endring. Mulighet for å føre ANS. Det er lagt inn et par nye kontoer. Last ned ny og erstatt!


Lærebøker

Det er skrevet egne lærebøker for etablering og ledelse til mesterprøven. Jeg er forfatter av Mester i Økonomi og medforfatter i Mester i ledelse og markedsføring fra Gyldendal. Læremiddelforlaget tilbyr en felles bok.

 

Etablering og ledelse, ledelse, markedsføring og økonomi til Mesterprøven. Du kan kjøpe lærebøkene i bokhandelen, eller bestille dem på internett.

 

NB! Læreboken Mester i økonomistyring er nå revidert og trykket i ny utgave sommeren 2009.

Bestille bøker fra Gyldendal

Bestille bøker fra Læremiddelforlaget

 

Du kan lese prøvekapittel fra Mester i økonomistyring og Mester i ledelse og markedsføring fra Gyldendal ved å klikke på titlene over. 


En liten "godis". Jeg har lagt ut verktøyheftet til læreverket Lommeboka på nett. Heftet er på 48 sider og er en innføring i filbehandling, tekstbehandling og regneark basert på Office2000. Det er lagt inn bokmerker for enkel navigering. Heftet passer for innføringskurset i IT i fellesfag. Du kan hente fila gratis HER. Dokumentet er en PDF-fil. Har du ikke Acrobat Reader kan du laste den gratis ned her

FaglinkerNyheter
Nettavisen
Aftenposten
Dagbladet
VG
Dagens næringsliv
NRK
TV2

Økonominyheter

Børsen
Norges Bank
Hugin online
SSB

Skolehjelperen
Skolenettet
Skoleporten
Vilbli.no

Norge.no
NHO
LO

Bedriftsinformasjon i Norge (BEDIN)
Brønnøysundregistrene
Lovdata
Aksjeloven
Lov om ANS mm

Regnskapsloven
Bokføringsloven
Merverdiavgiftsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Pristiltaksloven
Håndverkstjenesteloven
Arbeidsmiljøloven
Skatteetaten - næringsliv
Norges Standardiseringsforbund
Mesterbrevnemnda
FU
Nettugla

Byggteknisk etat
VitAlt
1881.no firma og regnskap
Flott side om organisasjon og ledelse
...flere faglinker

Ny mesterutdanning - læreplan og oppgaver i etablering og ledelse

Her kan du hente fagressurser til fellesfagene i mesterutdanningen. Word-filer er merket , Excel-filer , Powerpoint-filer , Adobe pdf-filer og selvoppakkende EXE-filer  (se instruksjon for utpakking her). 

Læreplanene finner du HER
Excel-løsninger til Mester i økonomistyring
- sist oppdatert 11.01.03  
Løsningsforslag til oppgave 11.21 til 11.25 i Mester i ledelse og markedsføring

Feil i Mester i økonomistyring (bare 1 foreløpig!)

NB! Dersom du ved nedlasting får spørsmål om nettverkspassord og blir bedt om å skrive inn godkjennings informasjon, klikker du bare på AVBRYT og nedlastingen fortsetter. Du kan unngå problemet ved å klikke høyre musetast og velge Lagre mål som (Save target as) og lagre fila på harddisk/diskett for så å åpne den derfra.

LÆREPLANER, Eksamensoppgaver m.m.

Eksamen etablering og ledelse H07, Løsningsforslag
Eksamen etablering og ledelse V07, Løsningsforslag
Eksamen etablering og ledelse Spania V07, Løsningsforslag
Eksamen etablering og ledelse H06, Løsningsforslag

Eksamen etablering og ledelse V06, Løsningsforslag
Eksamen etablering og ledelse H05, Løsningsforslag
Eksamen etablering og ledelse V05, Løsningsforslag
Eksamen etablering og ledelse Spania V05, Løsningsforslag
Eksamen etablering og ledelse H04, Løsningsforslag
Eksamen fellesfag V04, Løsningsforslag
Eksamen fellesfag Spania V04, Løsningsforslag
Eksamen fellesfag H03,
Løsningsforslag
Eksempel 1 på eksamen uten
bransjetilknytning
Eksempel 2
på eksamen uten
bransjetilknytning
Eksamen fellesfag V03,
Løsningsmomenter
Eksamen fellesfag H02, løsningsmomenter og tekstløsningsforslag 
Eksamen fellesfag V02
 
Eksamen fellesfag H01
og løsningsforslag  til beregninger i Excel
Prøveeksamen H01
, løsningsforslag 
til beregninger i Excel og tekstløsningsforslag NB! Passordbeskyttet
Eksamen fellesfag V01
og løsningsforslag til beregninger i Excel
Elevbesvarelse A og B V01 med vurderingsskjema
Prøveeksamen fellesfag V01 , løsningsforslag til beregninger i Excel og tekstløsningsforslag
Eksempeloppgave fellesfag V01
, løsningsforslag til beregninger i Excel og tekstløsningsforslag
Du kan også finne oppgaver som passer på teknisk fagskole siden min. Tverrfaglig eksamen har 
kode TF0099

REGNEARKMODELLER -  (siste oppdatering i parentes)

regnskapsanalyse (17.1.09)

likviditet- og resultatudsjett (17.1.09)

dekningspunktanalyse (17.1.09)

finansieringsanalyse (17.1.09)

følsomhetsanalyse (17.1.09)

investeringsanalyse (17.1.09)

kalkulasjon i håndverksbedrifter (17.1.09)

kapitalbehov og finansiering (17.1.09)

budsjettkontroll (12.1.09)

lagerstyring (17.4.09)

låneberegning (17.1.09)

markedstilpasning (12.1.09)

produktvalg med en knapp faktor (12.1.09)
priskalkulasjon (17.1.09)

regnskap (21.1.09)

regnskap med fri kontoplan (6.1.09)

regnskap med føring på to linjer (6.1.09)

 

Alle modellene pakket - (se instruksjon for utpakking her).

 

Fagressurser i de enkelte fagene og "gamle" eksamensoppgaver

Her kan du oppdaterte regnearkmodeller til boka Økonomistyring. Nedenfor finner du tidligere Eksamensoppgaver med løsningsforslag og en del andre ressurser til mesterutdanningen. Eksamensoppgavene fra før V99 er justert for ny regnskapslov. Du finner filene lenger nede på siden. Regnearkmodellene og EXCEL-løsninger til oppgaver er pakket som selvoppakkende EXE-filer  (se instruksjon for utpakking her). 

Filer til nedlasting:

Økonomi

Ledelse

Markedsføring

DATAMODELLER, lovsamling, transparenter mv.:

Løsningsforslag til Økonomistyring ("gammel bok") ny 16.12.00
Laste retteliste til
Økonomistyring ny 16.12.00
Regnearkmodellen BAL&RES.XLS
ny 15.9.2000 (modellen brukes i arbeidsboka til Eivind Lakså) 
Regnearkmodell for beregning av lån og renter

Lovsamling til Økonomi
oppdatert per 1.1.2001
Transparentserie til Økonomi

Fagplan
(gammel ordning)
Eksempel på emneorientert framdriftsplan
ny 12.1.00
Litteraturhenvisning til Økonomi
ny 20.1.00

Eksamensoppgaver OG LØSNINGSFORSLAG

Eksamen H04 med løsningsforslag
Eksamen V04 med løsningsforslag
Eksamen H03 med løsningsforslag
Eksamen V03 med løsningsforslag
Eksamen H02 med løsningsforslag
Excel-løsninger til H02
Eksamen V02 med løsningsforslag

Excel-løsninger til V02

Eksamen H01 med løsningsforslag

Excel-løsninger til H01

Eksamen V01 med løsningsforslag

Excel-løsninger til V01

Eksamen H00 med løsningsforslag

Excel-løsninger til Eksamen H00

Prøveeksamen H00
ny 10.10.00 - prøveeksamen har eget passord.
Løsningsforslag til prøveeksamen H00
ny 3.11.00 - prøveeksamen har eget passord.
Excelløsninger til prøveeksamen H00
ny 3.11.00 - prøveeksamen har eget passord.
Eksamen V00 med løsningsforslag

Excel-løsninger til Eksamen V00

Eksamen H99 med løsningsforslag

Excel-løsninger til Eksamen H99

Prøveeksamen H99 med løsningsforslag

Eksamen V99 med løsningsforslag

Excel-løsninger til Eksamen V99

Eksamen H98 med løsningsforslag

Excel-løsninger til Eksamen H98

Eksamen H98 IT-prosjektet med løsningsforslag

Excel-løsninger til Eksamen H98 IT-prosjektet

Eksamen V98 med løsningsforslag

Excel-løsninger til Eksamen V98

Eksamen H97 med løsningsforslag

Excel-løsninger til Eksamen H97

Eksamen V97 med løsningsforslag

Excel-løsninger til Eksamen V97

Eksamen H96 med løsningsforslag

Excel-løsninger til Eksamen H96

Eksamensoppgaver

Eksamen H01
Eksamen V01

Eksamen
H00
Eksamen V00
Eksamen H99
Eksamen V99
Eksamen H98
Eksamen V98
Eksamen H97

Eksamensoppgaver

Eksamen H01
Eksamen V01

Eksamen
H00
Eksamen V00
Eksamen H99

Eksamen V99
Eksamen H98
Eksamen V98
Eksamen H97

  
Denne siden ble sist redigert 21.08.09 

JT20©01