Johs Totland sin ressursside i økonomiske og administrative fag
Siden er lagt ned. Nedenfor finner du undersider som foreløpig er oppe


Teknisk fagskole LØM-fag H99 til H02

Her kan du hente fagressurser til LØM-fagene i teknisk fagskole. Word-filer er merket , Excel-filer , Powerpoint-filer , Adobe pdf-filer og selvoppakkende EXE-filer  . Her kan du også laste ned modeller til boka
Økonomistyring.

Løsningsforslag til regneoppgavene i ØKONOMISTYRING  ny 16.12.00
Retteliste til ØKONOMISTYRING
ny 16.
12.00
NB! Dersom du ved nedlasting får spørsmål om nettverkspassord og blir bedt om å skrive inn godkjennings informasjon, klikker du bare på AVBRYT og nedlastingen fortsetter. Du kan unngå problemet ved å klikke høyre musetast og velge Lagre mål som (Save target as) og lagre fila på harddisk/diskett for så å åpne den derfra.


REGNEARKMODELLER -  gamle modeller - du finner nyeste modeller HER
regnskapsanalyse (17.1.09)
likviditet- og resultatudsjett (17.1.09)
dekningspunktanalyse (17.1.09)
finansieringsanalyse (17.1.09)
følsomhetsanalyse (17.1.09)
investeringsanalyse (17.1.09)
kalkulasjon i håndverksbedrifter (17.1.09)
kapitalbehov og finansiering (17.1.09)
budsjettkontroll (12.1.09)
lagerstyring (17.4.09)
låneberegning (17.1.09)
markedstilpasning (12.1.09)
produktvalg med en knapp faktor (12.1.09)
priskalkulasjon (17.1.09)
regnskap (21.1.09)
regnskap med fri kontoplan (6.1.09)
regnskap med føring på to linjer (6.1.09)
 

Alle modellene pakket


Eksamensoppgaver til og med høsten 2002
Eksamensoppgavene i TF0010, 0020, 0030, og 0099 H02  ny 20.01.03
Eksamensoppgavene i TF0010, 0020, 0030 og 0099 V02  
ny 20.01.03
Eksamensoppgavene i TF0010, 0020, 0030, og 0099 H01  ny 10.12.01
Eksamensoppgavene i TF0010, 0020, 0030 og 0099 V01  
ny 16.6.01

Eksamensoppgavene i TF0010, 0020, 0030 og 0099 H00  ny 16.12.00
Excelløsninger til eksamen i TF0010 H00

Eksamensoppgavene i TF0010, 0020, 0030 og 0099 V00

Excelløsninger til eksamen i TF0010 V00  

Eksempeloppgaver TF0099 (utgitt av SUE august 1999)

Eksempeloppgaver TF0010 (utgitt av SUE januar 2000)

Eksempeloppgaver TF0020 (utgitt av SUE januar 2000)

Eksempeloppgaver TF0030 (utgitt av SUE januar 2000)