NÆRINGSLIVS-
Økonomi

Mester Teknisk fagskole SAMFUNNS-
FAG
SERVICE og samferdsel

Pakke ut
filer

Om meg    

Johs Totland sin ressursside i økonomiske og administrative fag

Her er du: Johs Totland sin hjemmeside > pakke ut filer

Utpakking av EXE-filer
Mange av filene på sidene min er er pakket som selvutpakkende EXE-filer. Dette betyr at du kan pakke ut filene uten å ha installert spesielle programkomponenter på forhånd. Du må først laste ned "pakken" og lagre den på harddisk eller diskett. Det eneste du trenger å gjøre for å pakke opp er å dobbeltklikke på filen fra Filbehandleren eller Utforskeren.

 1. Klikk på siden for å velge det du vil laste ned (her vist med moekh99.exe)
 2. Velg Lagre dette programmet på disk og klikk OK

 3. Velg mappen du vil lagre i i feltet bak Lagre i øverst i dialogboksen og klikk Lagre

  (her vist med EXE-fila moekh99.exe)
 4. Gå til Windows Utforsker og åpne den mappa du har lagra EXE-fila i
 5. Dobbeltklikk på EXE-fila
 6. Klikk OK for meldinga om at This License......

 7. Skriv inn mappe for utpakking i feltet bak Unzip to Folder (du kan evt. skrive A: for å pakke ut på diskett. Husk da å sette inn disketten før du gå videre. Merk at innholdet i noen av pakkede filene er for stort til å få på en diskett).

 8. Klikk på Unzip og filene blir pakket ut i mappen du valgte under pkt. 7. Dersom filen ikke er passordbeskyttet går du til pkt. 9.  Dersom filen er passordbeskyttet skriver du inn passordet i feltet under Please type password og klikk OK. (Du får passord ved å henvende deg på epost til johst@start.no)

 9. Du får nå opp meldingen under (antall files varierer selvsagt med antallet i pakken). Klikk OK

 10. WinZip returnerer nå til denne dialogboksen. Klikk Close for å avslutte

Denne siden ble sist redigert 06.05.09 

JT20©01