Johs Totlands aktuelle lenker innen økonomistyring, organisasjon og  ledelse og markedsføringsledelse 

Vennligst rapporter lenker som ikke virker til johs@leser.no

Alfabetiserte lenker til emner, artikler o.l til organisasjon og ledelse, økonomistyring, og markedsføringsledelse:

·        3 typer ledelse

·        5 trusler

·        Bedriftsetablering  

·        Bedriftskultur

·        Behov

·        Bærekraftig utvikling

·        CE-merking

·        De 5 P-ene

·        Definisjon på hva markedsføring er

·        Driftsfasen  

·        eFaktura  

·        eMarkedsføring og eHandel

·        EQ

·        Etablererguide  

·        Etablererprosessen  

·        Etablering  

·        Etablering og avvikling  

·        Finansiering  

·        Forbrukerombudet

·        Foretningsplan  

·        Forretningsidé  

·        Forretningsplan - struktur  

·        Hva betyr din mestertittel?

·        Hva er en markedsplan?

·        Hva er en standard?

·        Hva er markedsanalyse?

·        Hva gjør deg attraktiv som leder?

·        Inkasso  

·        ISO 9000

·        Kapitalbehov  

·        Kjøpsprosessen

·        Kommunikasjonsprosessen

·        Konkurs  

·        Krisehandtering

·        Kundene dine

·        Likestilling

·        Markedsrådet

·        Markedsvurdering

·        Medarbeidersamtalen

·        Mer om kommunikasjon

·        Miljøet på arbeidsplassen

·        Motivasjon

·        Mål og målstyring

·        Normer og standarder

·        Omstillingsprosesser

·        Organisasjon & Ledelse

·        Profilering av mesterbedrifter

·        Registrering  

·        Regnskapet 

·        SOFT-analyse

·        Tre tenkemåter

·        Usikkerhet fører til forskjellsbehandling

·        Ved omstilling

·        Verdiskapning   

Bedriftsportaler

·        Allesider.no

·        Bedin.no

·        Bedre betingelser

·        Bedriftskanalen.no

·        Etablering av serveringssteder

·        Firstbusiness.net

·        Grunder.no

·        Gul.no

·        Håndverkerkanalen

·        Infotjenester.no

·        Innovasjon.no

·        Kvalitetssikring.no

·        Kvinner og ledelse

·        Lederportalen.no

·        LO

·        Logistikk-ledelse.no

·        NHO

·        Proff.no

·        Standard.no

·        Vinn.no

·        Vitalt.no

Guider:

·        BEDIN-guidene  

·        Driftsguiden

·        Etablererguiden

·        Forretningsplan

·        Investorguide

·        Markedsplan

·        Medieguiden

·        Momsguiden

·        Når du blir arbeidsgiver

·        Omstillingsguiden

·        Registreringsguiden

·        Regnskapsguiden

·        Selskapsformer

·        Til kildene

·        Årsregnskap og årsberetning

Lover og forskrifter

Offentlige etater 

·        Arbeidstilsynet  

·        Brønnøysundregistrene  

·        Departementer

·        Direktoratet for samfunns-
 sikkerhet og beredskap 

·        Forbrukerrådet - håndverkere  

·        Innovasjon Norge  

·        Konkursrådet  

·        Lovdata  

·        NAV arbeid

·        NAV Pensjon

·        Norge.no  

·        Norges Bank  

·        NSB  

·        Posten 

·        Regelhjelp.no  

·        Skatteetaten  

·        SND  

·        Statens arbeidsmiljøinstitutt  

·        Statens byggteknisk etat  

·        Statens kartverk  

·        Statistisk sentralbyrå  

·        Teknologisk institutt  

·        Tollvesenet  

·        Trygdeetaten  

·        VOX  

·        Øvrige tilsynsorganer  

Regnearkmodeller:

 

Kalkulatorer:

·        Beregn prisveksten selv

·        Kalkulatorer - Din Side

·        Kalkulatorer - Dine penger

·        Kalkulatorer - Norsk Familieøkonomi

·        Omregningskalkulator - Lengde,areal -og volum

·        Pensjonskalkulator - Statens   -llPensjonskasse

·        Valutakalkulator - DnB