NÆRINGSLIVS-
økonomi

Mester Teknisk fagskole SAMFUNNS-
FAG
SERVICE og samferdsel Pakke ut filer Om meg    

Johs Totland sin ressursside i økonomiske og administrative fag

Her er du: Johs Totland sin hjemmeside > teknisk fagskoleNyheter
Nettavisen
Aftenposten
Dagbladet
VG
Dagens næringsliv
NRK
TV2

Økonominyheter

Børsen
Norges Bank
Hugin online
SSB

Skolehjelperen
Skolenettet
Skoleporten
Vilbli.no

Norge.no
NHO
LO
 

Her kan du laste ned oppdaterte regnearkmodeller til boka Økonomistyring. Nedenfor finner du også tidligere gitte eksamensoppgaver. noen Excel-løsninger til talloppgaver og en del andre fagressurser. Word-filer er merket , Excel-filer , Powerpoint-filer , Adobe pdf-filer og selvoppakkende EXE-filer  (se instruksjon for utpakking her). 

Merk at løsningsforslag til Exceloppgaver er laget i den modellen som ble brukt på det tidspunktet oppgavene ble gitt. Bruk derfor alltid "ferske" modeller når du skal løse oppgaver.


SISTE NYTT

NB! Modellen regnskap.xls
(erstatter tidligere regnskap2) er er lagt ut med ny versjon 421.1.2009. Siste endring. Mulighet for å føre ANS. Det er lagt inn et par nye kontoer. Last ned ny og erstatt!


NB! Læreboken Økonomistyring vil bli revidert og komme i ny utgave våren 2009.

Bedriftsinformasjon i Norge (BEDIN)
Brønnøysundregistrene
Lovdata
Aksjeloven
Lov om ANS mm

Regnskapsloven
Bokføringsloven
Merverdiavgiftsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Pristiltaksloven
Håndverkstjenesteloven
Arbeidsmiljøloven
Skatteetaten - næringsliv
Norges Standardiseringsforbund
Mesterbrevnemnda
Byggteknisk etat
VitAlt
1881.no firma og regnskap
Flott side om organisasjon og ledelse
...flere faglinker

NB! Dersom du ved nedlasting får spørsmål om nettverkspassord og blir bedt om å skrive inn godkjennings informasjon, klikker du bare på AVBRYT og nedlastingen fortsetter. Du kan unngå problemet ved å klikke høyre musetast og velge Lagre mål som (Save target as) og lagre fila på harddisk/diskett for så å åpne den derfra. 

 

Filer til nedlasting:

Løsningsforslag til Økonomistyring mm

REGNEARKMODELLER - med VB-makroer (siste oppdatering i parentes)

Løsningsforslag til regneoppgavene i ØKONOMISTYRING  ny 16.12.00
Retteliste til ØKONOMISTYRING
ny 16.
12.00


Eksamensoppgaver mm

Eksamensoppgaver TF fra og med H2003
Eksamensoppgavene i TF0010, 0020, 0030, og 0099 H02  ny 20.01.03
Eksamensoppgavene i TF0010, 0020, 0030 og 0099 V02  
ny 20.01.03
Eksamensoppgavene i TF0010, 0020, 0030, og 0099 H01  ny 10.12.01
Eksamensoppgavene i TF0010, 0020, 0030 og 0099 V01  
ny 16.6.01

Eksamensoppgavene i TF0010, 0020, 0030 og 0099 H00  ny 16.12.00
Excelløsninger til eksamen i TF0010 H00

Eksamensoppgavene i TF0010, 0020, 0030 og 0099 V00

Excelløsninger til eksamen i TF0010 V00  

Eksempeloppgaver TF0099 (utgitt av SUE august 1999)

Eksempeloppgaver TF0010 (utgitt av SUE januar 2000)

Eksempeloppgaver TF0020 (utgitt av SUE januar 2000)

Eksempeloppgaver TF0030 (utgitt av SUE januar 2000)

regnskapsanalyse (17.1.09)

likviditet- og resultatudsjett (17.1.09)

dekningspunktanalyse (17.1.09)

finansieringsanalyse (17.1.09)

følsomhetsanalyse (17.1.09)

investeringsanalyse (17.1.09)

kalkulasjon i håndverksbedrifter (17.1.09)

kapitalbehov og finansiering (17.1.09)

budsjettkontroll (12.1.09)

lagerstyring (17.4.09)

låneberegning (17.1.09)

markedstilpasning (12.1.09)

produktvalg med en knapp faktor (12.1.09)
priskalkulasjon (17.1.09)

regnskap (21.1.09)

regnskap med fri kontoplan (6.1.09)

regnskap med føring på to linjer (6.1.09)

 

Alle modellene pakket - (se instruksjon for utpakking her).

 

HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN


Følgende hjelpemidler er tillatt til eksamen:
 

TF0099 - produksjonsdel:

Alle - ingen endring i forhold til SUE/Vg-00-006. NB! Selv om en kan bruke alle hjelpemidler og samarbeide i denne delen, skal produktet være individuelt, dvs. det må ikke leveres identiske besvarelser. Samarbeid er nyttig og positivt, men produktet skal være ditt eget. 
 

TF0099 - dokumentasjonsdel:

Utlevert produksjonsdel + generelle hjelpemidler for teknisk fagskole (se SUE/Vg-00-006). I tillegg tillates lover og forskrifter, rentetabeller, NS4101og NS4102 (SUE/Vg-00-010). Lærebok og notater fra undervisningen gjennom året er altså ikke tillatt. Eksamen er individuell. Derfor er det ikke tillatt med mobiltelefon, internett eller annen form for kommunikasjon.
 

TF0010, TF0020 og TF0030 (privatister):

Alle hjelpemidler jfr. SUE/Vg-00-010 (endring i forhold til SUE/Vg-00-006). Eksamen er individuell. Derfor er det ikke tillatt med mobiltelefon, internett eller annen form for kommunikasjon.

Denne siden ble sist redigert 06.05.09 

JT20©01